L1 – Nấm Mèo Cắt Sợi 1Kg

Mã:L1-5304 20E

instock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_5304
Black fungus strips 1kg
Nấm Mèo Cắt Sợi 1Kg
Kat paddestoelenstrips 1Kg

24.99