NL – Bánh Canh Chả Cá Giao hàng vào thứ 5/ Thứ 6 5-6 Tháng 11 2020

Mã:11349

outofstock

Nguồn :Vietnam

Mô tả:

SKU_11349

NL – Vietnamese Udon Fish Paste/ Banh Canh Cha Ca RECEIVE ON THURSDAY/FRIDAY 5-6 November 2020

NL – Bánh Canh Chả Cá Giao hàng vào thứ 5/ Thứ 6 5-6 Tháng 11 2020

NL – Vietnamese Udon Fish Paste / Banh Canh Cha Ca ONTVANGEN OP DONDERDAG / VRIJDAG 5-6 November 2020

9.50

Out of stock