NL – Bánh Giò

Mã:11259

outofstock

Nguồn :Netherlands

Mô tả:

SKU_11259

NL – Pyramidal Rice Dumpling/Banh Gio

NL – Bánh Giò

NL – Piramidale rijstbol/Banh Gio

2.39

Out of stock