NL – Chân Gà Rút Xương Rim Nước Mắm Nhận Hàng Vào Thứ 5/ Thứ 6  5-6 Tháng 11 2020

Mã:11351

outofstock

Nguồn :Vietnam

Mô tả:

SKU_11351

NL – Boneless Chicken Feet Fish Sauce/ Chan Ga Rut Xuong Nuoc Mam 500g RECEIVE ON THURSDAY/FRIDAY 5-6 November 2020

NL – Chân Gà Rút Xương Rim Nước Mắm Nhận Hàng Vào Thứ 5/ Thứ 6  5-6 Tháng 11 2020

NL – Kippenpootjes Vissaus zonder been / Chan Ga Rut Xuong Nuoc Mam 500g ONTVANGEN OP DONDERDAG / VRIJDAG 5-6 november 2020

10.50

Out of stock