NL – Cơm Tấm Sườn Bì Chả NHẬN HÀNG Ngày 23/24/25 Tháng 11

Mã:CP_006

outofstock

Nguồn :Vietnam

Mô tả:

Ingredients: Rice, Pork, Egg, Mushroom, Pork Skin, Vegetables

SKU_CP_006

NL – Vietnamese Rice Dish/ Com Tam Suon Bi Cha

NL – Cơm Tấm Sườn Bì Chả

NL – Vietnamese Rijstschotel/ Com Tam Suon Bi Cha

14.99

Out of stock