Gà Ủ Muối Nguyên Con Kèm Sốt Đặc Biệt

Mã:T2-11727-2 7C*

instock

Nguồn :Netherlands

Mô tả:

SKU_T2-11727
Salt Stemed Chicken Including Sauce/ Gà Ủ Muối Nguyên Con Kèm Sốt Đặc Biệt
Gà Ủ Muối Nguyên Con Kèm Sốt Đặc Biệt
Zout Gestoomde Kip Inclusief Saus/ Gà Ủ Muối Nguyên Con Kèm Sốt Đặc Biệt

 

 

 

25.19