NL – Mì Nước NHẬN HÀNG ngày 18/19/20 Tháng 3

Mã:11330-2

outofstock

Nguồn :Vietnam

Mô tả:

Ingredients: Pork, Pork Liver, Pork Heart, Shrimp, Quail Egg, Vegetables

SKU_11330-2

NL – Vietnamese Soup Thin Noodle/ Mi Nuoc

NL – Mì Nước

NL – Vietnamese Soep Dun Noedel/ Mi Nuoc

11.99

Out of stock