Ớt đỏ 100g

Mã:T1-11037

instock

Nguồn :Viet nam

Mô tả:

SKU_T1-11037
Pepper Red / Ớt đỏ 100g
Ớt đỏ / Pepper Red 100g
Rode Chili / Ot Do 100g

3.36