Bột Bánh Giò Vinh Thuan 400g

Mã:2416

instock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_2416
Pyramidal Dumpling Flour 400g
Bột Bánh Giò Vinh Thuan 400g
Piramidale knoedelbloem Vinh Thuan 400g

1.65