ROSDEE Bột Nêm Gà 425g

Mã:L1-3207 C6-2/C0

instock

Nguồn :Thai Lan

Mô tả:

SKU_3207
ROSDEE Chicken Seasoning Powder 425g
ROSDEE Bột Nêm Gà 425g
ROSDEE Kipkruidenpoeder 425g

7.82