S1 – Mướp Khía 450-550g

Mã:11245

outofstock

Nguồn :Mexico

Mô tả:

SKU_11245

S1 – Teroi – Ridge Gourd / Muop Khia 450-550g

S1 – Mướp Khía 450-550g

S1 – Teroi – Ridge Gourd / Muop Khia 450-550g

4.75

Out of stock