T1 – Gà Viên Chay 1kg

Mã:T1 - 11414 9A

outofstock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_11414

T1 – Vegan Chicken Ball/ Ga Chay Vien 1 Kg

T1 – Gà Viên Chay 1kg

T1 – Vegan Chicken Ball / Ga Chay Vien 1 Kg

26.99

Out of stock