Bánh Bông Lan Cuộn Đậu Nành Matcha

Mã:T1-0235 B2-1

instock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

sku_T1-0235 B2-1

Naiyikou Chiffon – Matcha / Banh Bong Lan Lan Cuon Dau Nanh Matcha

Bánh Bông Lan Cuộn Đậu Nành Matcha

Naiyikou Chiffon – Matcha / Banh Bong Lan Cuon Dau Nanh Matcha

2.99