Tép Đông Lạnh 250g

Mã:M1-911Q 6G

outofstock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_M1-911Q

Riceland Prawn / Tep Dong Lanh

Tép Đông Lạnh

Riceland Garnalen / Tep Dong Lanh

3.49

Out of stock