THV – Bánh Pía Chay Đậu Xanh Lá Dứa 400g

Mã:SW-010028 8D

instock

Nguồn :Vietnam

Mô tả:

SKU_SW-010028
THV – Pia Cake Durian Mung Bean With Pandan 400g / Banh Pia Chay Lá Dứa 400g
THV – Bánh Pía Chay Đậu Xanh Lá Dứa 400g
THV – Pia Cake Durian Mung Boon Pandan 400g

5.32