TY – Bánh Giò Thịt Trứng Cút 1 cái

Mã:TY-11319

instock

Nguồn :Netherlands

Mô tả:

SKU_11319

TY – Pyramidal Glutinous Rice Cake 1 Piece/Banh Gio Thit Trung Cut 1 Cai

TY – Bánh Giò Thịt Trứng Cút 1 cái

TY – Piramidale kleefrijstcake 1 stuk/Banh Gio Thit Trung Cut 1 Cai

4.09