Vợt Trụng Bún, Phở 13,5 cm

Mã:11077

outofstock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_11077
Aluminium Noodle Sieve 13.5cm
Vợt Trụng Bún, Phở 13,5 cm
Aluminium Noodle Sieve 13.5cm

8.49

Out of stock