BNC – Gân Bò Giòn 800g

Mã:BNC-8330 3B*

instock

Nguồn :Netherlands

Mô tả:

SKU_BNC-8330 3B*
BNC – Frozen Beef Tendons/ Gan Bo Gion 800g
BNC – Gân Bò Giòn 800g
BNC – Bevroren rundvleespezen/ Gan Bo Gion 800g

13.29