BNC – Tôm Thẻ 13/15 20% 1kg

Mã:BNC-11015

outofstock

Nguồn :India

Mô tả:

SKU_11015

BNC – Vannamei shrimps / Tom The 13/15 20% 1kg

BNC – Tôm Thẻ 13/15 20% 1kg

BNC – Vannamei Garnalen 13/15 20% 1kg

13.32

Out of stock