CHINSU Nước Tương Tỏi Ớt 350ml

Mã:L1-3542 F3-02

instock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_T1-3542-2 9
CHINSU Soy Sauce Chilli Garlic 330ml / Nuoc Tuong Toi Ot
CHINSU Nước Tương Tỏi Ớt 330ml
CHINSU Sojasaus Chili Knoflook 330ml / Nuoc Tuong Toi Ot

2.99