CP – Chè Bánh Lot Sương Sa Hạt Lựu NHẬN HÀNG 23/24/25 Tháng 11

Mã:CP_011

outofstock

Nguồn :Vietnam

Mô tả:

Note: better when eat with ice

SKU_CP_011

CP – Vietnamese Sweet Soup/ Che Banh Lot Suong Sa Hat Luu
CP – Chè Bánh Lọt Sương Sa Hạt Lựu
CP – Vietnamese Sweet Soup/ Che Banh Lot Suong Sa Hat Luu

7.99

Out of stock