CP – Hủ Tiếu Nam Vang Nước NHẬN HÀNG 11/12/13 Tháng 4

Mã:CP_004

outofstock

Nguồn :Vietnam

Mô tả:

Ingredients: Pork, Pork Liver, Pork Heart, Shrimp, Quail Egg, Vegetables

SKU_CP_004
Vietnamese Noodle Soup / Hu Tieu Nuoc
Hủ Tiếu Nước
Vietnamese Noedelsoep/ Hu Tieu Nuoc

10.99

Out of stock