CR – Sò Điệp Tươi Size Vừa Không Cát – Được Lặn Bắt 2kg Nhận Hàng Ngày 15/16/17 Tháng 4

Mã:11743

outofstock

Nguồn :Netherlands

Mô tả:

SKU_11743
CR- Fresh King Scallop SandFree-Hand Dive 10-11 CM 2 Kg/ So Diep Tuoi Size Vua Khong Cat- Duoc Lan Bat
CR – Sò Điệp Tươi Size Vừa Không Cát  – Được Lặn Bắt 2kg
CR- Verse Koning Coquille Zandvrij – Handduik 10-11 CM 2 kg / zo diep Tuoi maat Vua Khong Cat- Duoc Lan Bat

25.99

Out of stock