Đậu Phụ Tươi 2 Miếng 400-500g

Mã:5121

outofstock

Nguồn :SG

Mô tả:

SKU_11085
FRESH Tofu / Dau Phu Tuoi  2 Pieces 400-500g
Đậu Phụ Tươi 2 Miếng 400-500g
VERSE  Tofu / Dau Phu Tuoi  2 Stucks 400-500g

2.75

Out of stock