Đậu Xanh Tách Vỏ 400g (BBD 02.05.2024)

Mã:SL E6-2

outofstock

Nguồn :Thailand

Mô tả:

SKU_SL E6-2
 Peeled Split Mung Bean / Dau Xanh Boc Vo 400g
 Đậu Xanh Tách Vỏ 400g
 Gepelde Gespleten Mungboon / Dau Xanh Boc Vo 400g

Original price was: €2.45.Current price is: €1.49.

Out of stock