DOUBLE PANDA Bánh Phở Sợi Lớn 3mm(M) 34 x 400g 1 Thùng

Mã:L1-2125-1-1

instock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_L1-2113
DOUBLE PANDA Rice Noodle Banh Pho 3mm (M) 34 x 400g 1 box
DOUBLE PANDA Bánh Phở Sợi Lớn 3mm (M) 34 x 400g 1 thung
DOUBLE PANDA Rijststick 400g 3mm (M) 34 x 400g 1 doos

46.70