FRN – Hoa Nam Giò Bì Quê Hương 500g

Mã:7008

outofstock

Nguồn :France

Mô tả:

SKU_7008
FRN – Pork Pate Hoa Nam / Gio Bi Que Huong 500g
FRN – Hoa Nam Giò Bì Quê Hương 500g
FRN – Pork Pate Hoa Nam / Gio Bi Que Huong 500g

7.15

Out of stock