HS – Dao Chặt Thịt KIWI 20cm

Mã:HS -11310 B0

instock

Nguồn :

Mô tả:

SKU_11310

HS – KIWI Chopper Steel 20cm/ Dao Chat Thit 20cm

HS – Dao Chặt Thịt KIWI 20cm

HS – KIWI Chopper Steel 20cm/ Dao Chat Thit 20cm

14.89