L1 – Bánh Đa Đỏ 500g

Mã:L1-1354 A2-2

instock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_1354
L1 – Red Flat Noodle/ Banh Da Do 500g
L1 – Bánh Đa Đỏ 500g
L1 – Rode Platte Noedel/ Banh Da Do 500g

2.59