L1 – MAGGI Nước Tương Đậm Đặc (Nắp đỏ)1 thùng  (12 chai  700 ml )

Mã:3503-1

outofstock

Nguồn :Vietnam

Mô tả:

SKU_3503
MAGGI Soya Sauce (Red cap) Thick 700 ml
MAGGI Nước Tương Đậm Đặc (Nắp đỏ) 700 ml
MAGGI Sojasaus (rode dop) 700 ml

48.00

Out of stock