L1 – Nấm Mèo Cắt Sợi 1Kg

Mã:L1-5304 L2

outofstock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_L1-5304 L2
Double Panda Black fungus strips 1kg
Double Panda Nấm Mèo Cắt Sợi 1Kg
Double Panda Kat paddestoelenstrips 1Kg

9.99

Out of stock