L2 – Bông Xôi Heo 1,1kg (Nau Chao Long/ Chien Gion)

Mã:11453

outofstock

Nguồn :Netherlands

Mô tả:

SKU_11453

L2 – Bulaklak/ Bong Xoi Heo 1.1 Kg (Nau Chao Long/ Chien Gion)

L2 – Bông Xôi Heo 1,1kg (Nau Chao Long/ Chien Gion)

L2 – Bulaklak/ Bong Xoi Heo 1.1 Kg (Nau Chao Long/ Chien Gion)

10.99

Out of stock