L2-Da Gà Chiên Giòn Vị Cay 30g

Mã:11378

outofstock

Nguồn :Netherlands

Mô tả:

SKU_11378

L2-Crispy Chicken Skin Hot Chilli Flavour/ Da Ga Chien Gion Vi Cay 30g

L2-Da Gà Chiên Giòn Vị Cay 30g

L2-Crispy Chicken Skin Hot Chilli Flavor / Da Ga Chien Gion Vi Cay 30g

2.49

Out of stock