Bao Tử Bò Khăn Long 800g

Mã:M1-6238 6B*/6C*

instock

Nguồn :Netherlands

Mô tả:

SKU_M1-6238
Calf Stomach/ Bao Tử Bò
Bao Tử Bò
Kalfsvlees Maag / Bao Tử Bò

9.99