M1 – Chả Giò Rế Tôm Rau 20 Cái 500g

Mã:M1-6801 5D

instock

Nguồn :Vietnam

Mô tả:

SKU_ M1-6801 5D
M1 – Shrimp & Vegetable Loempia 20 pcs 500g / Cha Gio Re Tom Rau Cu
M1 – Chả Giò Rế Tôm Rau  20 Cái 500g
M1 – Garnaal & Vegetarische Loempia 20 stuks 500g / Cha Gio Re Tom Rau Cu

8.89