DMS – Màn Thầu Hấp 8 cái

Mã:11008

outofstock

Nguồn :Netherlands

Mô tả:

SKU_11008

Steamed bun 8pcs

Màn Thầu Hấp 8 cái

Gestoomd Bapao 8stk

2.50

Out of stock