MEAT – Bắp  Heo (Chân Giò Rút  Xương) 400-500g

Mã:11100-3 5B*

outofstock

Nguồn :Netherlands

Mô tả:

SKU_11100-3
MEAT – Pork Shank/ Bap Heo (Chan Gio Rut Xuong) 400-500g
MEAT – Bắp  Heo (Chân Giò Rút  Xương) 400-500g
MEAT – Varkenvlees Shank/ Bap Heo (Chan Gio Rut Xuong) 400-500g

4.05

Out of stock