Mít tươi cắt miếng 3.1kg (€12.49/kg)

Mã:11212-6

outofstock

Nguồn :Malaysia

Mô tả:

SKU_11212

Fresh Jackfruit Cut / Mít tươi cắt miếng

Mít tươi cắt miếng

Vers gesneden jackfruit / Mít tươi cắt miếng

38.72

Out of stock