MTRS – Đu Đủ Xanh 550g-650g

Mã:11229

outofstock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

sku_11229

MTRS – Green Papaya / Du Du Xanh

MTRS – Đu Đủ Xanh

MTRS – Groene Papaja

11.89

Out of stock