NL- Giò Bò Gói Lá Chuối 500g

Mã:NL - 11376 6C

outofstock

Nguồn :France

Mô tả:

SKU_11375
NL-Vietnamese Beef Sausage/ Gio Bo 500g
NL- Giò Bò 500g
NL-Vietnamese Runderworst / Gio Bo 500g

14.86

Out of stock