Ổi Trắng 500g – 600g

Mã:S1-11642-1

instock

Nguồn :Thailand

Mô tả:

SKU _ S1-11642-1

Guava (White) / Ổi Trắng

Ổi Trắng

Guava (Wit) / Ổi Trắng

12.99