Rau Cần Tây 250g

Mã:11633

outofstock

Nguồn :Spain

Mô tả:

SKU_11633
Fresh Chinese Celery 250g / Rau Can Tay 250g
Rau Cần Tây 250g
Verse Chinese Selderij 250 g / Rau Can Tay 250g

0.99

Out of stock