SAM YANG Mỳ Gà Cay Tô To 105g

Mã:SL-2612-28102 B7-3

outofstock

Nguồn :Korea

Mô tả:

SKU_SL-2612-28102 B7-3
SAM YANG Hot Chicken Extreme Big Bowl 105g/ My Ga Cay 105g
SAM YANG Mỳ Gà Cay Tô To 105g
SAM YANG Hete Kip Extreem Grote Kom 105g/ My Ga Cay 105g

1.99

Out of stock