Sầu Riêng Trái Nhỏ 1.692kg

Mã:11084

outofstock

Nguồn :Netherlands

Mô tả:

MTRS – Whole Durian Small/Sau Rieng Trai Nho 1.692kg

Sầu Riêng Trái Nhỏ 1.692kg

Hele Durian Klein/Sau Rieng Trai Nho 1.692kg

56.89

Out of stock