Slice Banana Blossom / Bắp Chuối Bào 100g

Mã:T1-11052

instock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_T1-11052
Slice Banana Blossom / Bắp Chuối Bào 100g
Bắp Chuối Bào 100g
Snijd Bananenbloesem 100g

5.18