Sốt Bánh Gạo 150g

Mã:L1-4477 B6-1

instock

Nguồn :Thai Lan

Mô tả:

SKU _ L1-4210 B6-4
Sajo Rice Cake Hot Topokki Sauce Sweet Spicy & Savoury / Sot Banh Gao 150g

Sốt Bánh Gạo 150g

Sajo Rijstcake Hete Topokkisaus Zoet Pittig & Hartig/ Sot Banh Gao 150g

2.99