T1 – Bò Lát Chay 1kg

Mã:T1-11416

outofstock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_11416

T1 – Vegan Beef/ Bo Lat Chay 1 Kg

T1 – Bò Lát Chay 1kg

T1 – Veganistisch Rundvlees / Bo Lat Chay 1 kg

25.99

Out of stock