M1 – Bánh Ít Nhân Dừa (5 cái) 500g

Mã:M1-2235 1B*

outofstock

Nguồn :Netherlands

Mô tả:

SKU_11291

M1 – Cocos Rice Cake 5pcs/Banh It Nhan Dua (5 Cai) 500g

M1 – Bánh Ít Nhân Dừa (5 cái) 500g

M1 – Cocos Rijstcake 5st/Banh It Nhan Dua (5 Cai) 500g

5.99

Out of stock