Xíu Mại Nhân Thịt Heo – 12 cái

Mã:11091

instock

Nguồn :Netherlands

Mô tả:

SKU_11091

Pork Shiu Mai – 12 pcs

Xíu Mại Heo – 12 cái

Pork Shiu Mai – 12 st

2.59