A1 – ASHOKA Đậu Bắp Đông Lạnh Cắt Khúc 310g

Mã:6533

outofstock

Nguồn :Thai Lan

Mô tả:

SKU_6533

ASHOKA Frozen Okra Cut 310g

ASHOKA Đậu Bắp Đông Lạnh Cắt Khúc 310g

ASHOKA Bevroren Okra Cut 310g

2.45

Out of stock